COOP STUDY GROUP CURATING POSITIONS. DUTCH ART INSTITUTE 2020-2021

by

2020-2021 ikasturte akademikoan, Dutch Art Institute-ko Arte Masterreko programaren parte da Bulegoa z/b, egitura bazkide gisa, Curating Positions: Bodies and Antibodies in Cinema ikasketa taldearen bidez. Marwa Arsanios-ek, Leon Filter-ek eta Leire Vergarak zuzentzen dute ikasketa-taldea.

Aurten, hainbat ikuspuntutatik aztertuko ditugu gorputzak zineman dituen gaiak, queer eta feminista diren zinema-metodologiak eta -diskurtsoak abiapuntutzat hartuta.

Gorputz terminoa erabiliko da beti besteekin zerikusia duen entitate bat izendatzeko, dela sexualitatearen bidez, dela ingurune ez-gizatiarraren bidez, dela luzapen makinikoaren bidez. Alde horretatik, gorputza beti izango da izaki sozial eta erlazional bat, existentzia interdependente bat, eta ez izaki atomizatu edo indibidualista bat, ideologia kapitalistak hautematea nahi duen bezala.

Azterketa-talde berri honen ibilbidearen barruan, gorputz-gobernantzako teknologiak imajinario zinematografikoak nola jarri zituen zalantzan aztertuko dugu. Horretarako, aurreko mendeko hirurogeiko hamarkadatik aurrera garatutako gorputz-irudikapenetan sakonduko dugu, batez ere gure iragan hurbileko horietan, eta arreta berezia jarriko dugu 1990eko eta 2000ko hamarkadetan. Ikastaro honetan, zehatz aztertuko ditugu giza gorputza, gure munduko entitate nagusi eta garrantzitsuena den aldetik, auzitan jartzen duten aldaketak, galdera hauen bidez: gorputz fisiko eta mentalki gaitu baten ikuskerak zer gizaki, ez gizaki, animalia, cyborg, landare eta beste espezie bizidun kolonizatu ditu, eta historiatik kanpo utzi? Nola itzultzen dira horiek filmetan? Nola hartzen dute mendeku? Nola irauten dute? Askotan, dantzaren, desioaren, ekintza kolektiboaren, istiluen eta zientzia-fikzioaren bidez egiten dute, edota historia berridatziz eta egungo baldintzak dokumentatuz.

Bodies and Antibodies in Cinema taldeak zinemako eta arteko adibideak aztertuko ditu, aurrez ezarritako identitate-irudikapenei aurre egiten dietenak fikzio- eta saiakuntza-estrategiak erabiliz, eta gizakien, haren bizi-ekologien eta lan-eremuen (lurzorua, ura, landareak, animaliak eta makinak) arteko zatiketa bitarrak desmuntatzen dituztenak.

COOP azterketa-talde honetan, gorputz gurutzatuen gisa jardungo dugu, gure lankidetzatik jarrera bateratua eraikitzeko. Mugimenduan dagoen irudiaren/zuzeneko irudiaren materialtasunetik abiatuko gara, irudiaren eta soinuaren arteko erlazio hierarkikoan egindako ihesetatik, eta bere testualtasunetik. Praktikan, aldez aurretik erakunde kooperatibo gisa garatzen dugun praktikan oinarritutako hainbat metodologia erabiliko ditugu. Besteak beste, talde-ibilaldiak, ikus-entzunezko kronikak, entzuteko talde kolektiboen ekoizpena “filmen irakurketa” nozioa berariaz landuz, ikustaldiko saio kolektiboak eta ikasleek zuzendutako saioak. Azken kasu horretan, egitura-elementu zinematografiko zehatzei buruzko zenbait ariketa egingo ditugu, hala nola kamera, proiekzio, gidoi, pantaila eta publikoari buruzkoak.

Azken batean, COOP honen helburua da kanpotik imajinarioak aztertzea, fluxu bisual patriarkal kapitalista eteten laguntzeko, eta, horrela, aukera berriak proiektatzea gorputzek eta antigorputzek irudiak berriro bizitzeko aukera izan dezaten. Hortik harantz, Curating Positions-ek bide berriak urratuko ditu irudiak sortzearen eta erakusketak sortzearen artean, zinemaren, performancearen eta komisariotzaren arteko bidegurutzean nabigatuz.

Honako hauek hartzen dute parte 2020-2021 Curating Positions taldean, ikasle gisa: Krzysztof Bagiński, Miguel Ferráez, Elisa Giuliano, Maud Gyssels, Jan Pieter ‘t Hart, Nadja Henß, Niccolò Masini, Vera Mühlebach, Chiara Pagano, Mirjam Steffen, Anna Piroska Tóth, Isabelle Weber, Clara Winter.

BIBLIOGRAFIA ETA FILMOGRAFIA:
Gloria Anzaldua: Borderlands/Borders. The New Mestiza (Aunt Lute Books, San Francisco, 1999).
Octavia Butler: Devil Girl from Mars Why I Write Science Fiction (1998), BloodChild (Davis Publications Inc., 1984), Wild Seed (Doubleday
Books, 1980).
Kodwo Eshun: Further Considerations On Afrofuturism (The New Centennial Review Volumen 2, 2003).
Samuel R. Delany: Times Square Red, Times Square Blue (New York University Press, 1999).
Virginie Despentes: Baise-moi (2000).
Ute Holl: Cinema, Trance and Cybernetics (Amsterdam University Press, 2017).
Jean Genet: Un Chant dAmour (filmed in 1950, premiered in 1975).
Derek Jarman: Modern Nature (Penguin, 1991), The Garden (1990).
Ursula K. Le Guin: The Left Hand of Darkness (1969).
Bojana Kunst: The Impossible Body (Maska, 1999), Performing The Other Body (Balcanis Past Journal, 2003).
Ulrike Ottinger: Freak Orlando (1981).
Ula Stöckl: Stories of the Dumpster Kid (1969-1971).
Alenka Zupančič: What IS sex? (The MIT Press, 2017).

DUTCH ART INSTITUTE
Dutch Art Institute, DAI ROAMING ACADEMY programa ibiltariak era askotako praktikak sustatu nahi ditu artearen eta teoriaren artean (diziplinarik gabeko diziplina gisa ulertuta biak ala biak), eta gogoeta, ikerketa, adierazpen, egintza, ibiltaritza, komisariotza, performance, idazketa eta edizioko forma kolektiboak bultzatu nahi ditu. Graduate School of the ArtEZ University of the Arts-en sartuta dago.